دانلود رایگان


دانلود مطالعات طرح جامع تفصيلي شهر كيانشهر - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مطالعات طرح جامع – تفصيلي شهر كيانشهر: پيشنهادات و اسناد اصلي طرح 109 ص فرمت pdf فهرست مطالب: قسمت سوم: ارايه پيشنهادات - تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويكرد استراتژي توسعه اقتصادي درونزا و نيز برنامه هاي آتي دولت و سازمانهاي مح

دانلود رایگان دانلود مطالعات طرح جامع – تفصيلي شهر كيانشهر: پيشنهادات و اسناد اصلي طرح 109 ص فرمت pdf فهرست مطالب: قسمت سوم: ارايه پيشنهادات - تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويكرداستراتژي توسعه اقتصادي درونزا و نيز برنامه هاي آتي دولت و سازمانهاي محلي يا بخش خصوصي در توسعه اقتصادي شهرهمراه با تعيين ميزان سرمايه گذاري لازم در هر بخش -- پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده --- توانها و تنگناها --- مزيتهاي نسبي و جهتگيريهاي بلند مدت اقتصاد شهر كيانشهر --- جمع بندي - احتمالات رشد و پيش بينيهاي جمعيت شهر در آينده -- پيش بيني جمعيت به روش مدل رياضي : پيش بيني نرخ رشد و برآورد جمعيت شهر كيانشهر در سال هاي آتي -- جدول شماره تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر - پيش بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده، و امكانات افزايش درآمدها و تامين اعتبارات عمراني، توسطشهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر -- درآمد ناشي از عوارض عمومي -- درآمد ناشي از عوارض اختصاصي -- درآمد ناشي از بهاي خدمات شهري و مؤسسات انتفاعي -- درآمد ناشي از وجوه و اموال شهرداري -- شناسايي منابع جديد درآمدي شهرداري -- جمع بندي - پيش بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كمبودهاي مسكن، تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و سايركاركردهاي اصلي -- برآورد نياز واحدهاي مسكوني در شهر كيانشهر : تخمين خام كمبود و نياز مسكن -- جدول شماره -- پيشبيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري (از قبيل آب، فاضلاب، برق و تلفن) -- برآورد كمبودهاي كمي و كيفي خدمات رفاهي جدول - تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان هاي گردشگري و دفاع غيرعامل در شهر -- الگوي مرتبط با فضاي سبز و فضاي باز -- الگوي مرتبط با مكانهاي گردشگري - الگوي مرتبط با پدافند غيرعامل شهر -: ارائه راهكارهايي اجرايي به منظور پدافند غير عامل در شهر كيانشهر -- جدول شماره - پيش بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري(كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سيستم دفع زباله، آتشنشاني و غيره) -- كشتارگاه -- گورستان و غسالخانه -- سيستم دفن زباله -- آتش نشاني -- مكان پيشنهادي براي محل تصفيه خانه فاضلاب شهر كيانشهر - برنامه عمراني كوتاه مدت ( ساله) و ميان مدت ( ساله) مربوط به شهرداري و ساير سازمانهاي شهري، مانندآموزش و پرورش، بهداري و غيره -- برنامه هاي عمراني ميان مدت شهر -- برنامه عمراني كوتاه مدت ( ساله شهرداري)، با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري، يا قوانينجايگزين آن - برنامه عمراني كوتاه مدت ( ساله) تفكيك شده ، مربوط به ساير سازمانهاي موثردرعمران شهر - برنامه ريزي كاربري اراضي شهر (كاربري پيشنهادي) - بررسي كاربري اراضي پيشنهادي شهر كيانشهر بر اساس سرانه پيشنهادي --- نقشه كاربري اراضي پيشنهادي قسمت چهارم:اسناد اصلي طرح - تهيه و ترسيم حريم شهر كيانشهر - گزارش پيشنهادي ترافيك و شبكه ارتباطي شهر كيانشهر -- پيش بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه رفع مشكلات شبكه ارتباطي و ترافيك -- شبكه ارتباطي پيشنهادي اهداف و راهبردهاي طراحي شبكه ارتباطي پيشنهادي --- الگوي شبكه ارتباطي پيشنهادي --- مقايسه شبكه ارتباطي پيشنهادي با طرح هادي مصوب : مقايسه شبكه پيشنهادي با طرح هادي مصوب كيانشهر -- جدول شماره --- سلسله مراتب عملكردي شبكه معابر پيشنهادي --- مقاطع عرضي پيشنهادي --- گزارش تعيين اولويتها و امكانات و تامين پيشبيني نيازهاي آتي شهر در دوره هاي برنامه ريزي پنج ساله وده ساله - گزارش تعيين اولويتها و امكانات و تامين پيشبيني نيازهاي آتي شهر در دورههاي برنامهريزي پنج ساله و ده ساله - فهرست طرحهاي موضوعي و موضعي توسعه و عمران شهر كيانشهر

دانلود مطالعات طرح جامع تفصيلي شهر كيانشهر


مطالعات طرح جامع تفصيلي شهر كيانشهر


دانلود مطالعات طرح جامع تفصيلي


توسعه اقتصادی شهر


برنامه ریزی شهریدانلود


مطالعات


طرح


جامع


تفصيلي


شهر


كيانشهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود طرح جابربن حیان درباره کره زمین

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

دانلود طرح جابربن حیان درباره کره زمین

دانلود پاورپوینت پیروزی انقلاب اسلامی درس 21 تاریخ پایه یازدهم

دانلود تحقیق پژوهشی راه سازی و پل سازی

دانلود پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم نماز جماعت

مصادیق و اشکال فساد اداری

دانلود پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم نماز جماعتپروپوزال مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان جنوبی با استاندارد های موجود