دانلود رایگان


طرح جامع بازنگري_مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح جامع بازنگري_مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد 71 ص فرمت pdf فهرست مطالب: مقدمه تعاريف كاربري هاي شهري مغايرتهاي اساسي طرح محدوده ها حريم ها تغيير در نظام سلسله مراتب شهري (محلات نواحي – مناطق – شهر) ضوابط و مقررات ساختماني و تفكيك اراضي الف منا

دانلود رایگان دانلود طرح جامع بازنگري_مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد 71 ص فرمت pdf فهرست مطالب: مقدمه تعاريف كاربري هاي شهري مغايرتهاي اساسي طرح محدوده ها حريم ها تغيير در نظام سلسله مراتب شهري (محلات نواحي – مناطق – شهر) ضوابط و مقررات ساختماني و تفكيك اراضي الف مناطق مسكوني الف ضوابط و مقررات حوزه هاي مسكوني (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) الف ضوابط و مقررات تفكيك اراضي مسكوني الف– ضوابط و مقررات ساختماني ب مناطق تجاري خدماتي ب ضوابط و مقررات حوزه هاي تجاري (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) ب ضوابط و مقررات تفكيك اراضي تجاري ب ضوابط و مقررات ساختماني كاربري تجاري ب الزامات مقرر در تكميل ضوابط و مقررات كاربري تجاري ج مقررات ويژه مركز شهر در وضع موجود ج– ضوابط و مقررات ساختماني مركز شهر ج ضوابط و مقررات حوزه هاي تجاري مركز شهر دضوابط و مقررات ويژه اراضي گلدشت ه مناطق آموزشي ه ضوابط و مقررات حوزه هاي آموزشي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) ه – ضوابط و مقررات تفكيك اراضي آموزشي ه – ضوابط و مقررات ساختماني و مناطق اداريانتظامي و ضوابط و مقررات حوزه هاي اداريانتظامي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) و ضوابط و مقررات تفكيك اراضي اداريانتظامي و ضوابط و مقررات ساختماني اداريانتظامي ز ضوابط و مقررات بهداشتي – درماني ز ضوابط و مقررات حوزه هاي بهداشتي – درماني (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) ز ضوابط تفكيكي بهداشتي – درماني ز ضوابط و مقررات ساختماني بهداشتي – درماني ح مناطق پارك و فضاهاي سبز تجهيز شده و عمومي ح- - ضوابط و مقررات حوزه هاي پارك و فضاهاي سبز تجهيز شده و عمومي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع)- ح- - ضوابط و مقررات تفكيك اراضي پارك و فضاهاي سبز و تفريحي - ح– - ضوابط و مقررات ساختماني اراضي پارك و فضاهاي سبز و تفريحي ت- ضوابط و مقررات فرهنگي - ت- ضوابط و مقررات حوزه هاي فرهنگي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) - ت- - ضوابط و مقررات تفكيك اراضي فرهنگي - ت - -ضوابط و مقررات ساختماني فرهنگي ي- ضوابط و مقررات جهانگردي-پذيرايي - ي- ضوابط و مقررات حوزه هاي جهانگردي پذيرايي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) - ي- - ضوابط و مقررات تفكيك اراضي جهانگردي پذيرايي ك-مناطق ورزشي - ك- - ضوابط و مقررات حوزه هاي ورزشي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) - ك – - مقررات ساختماني اراضي ورزشي م- مناطق مذ هبي ر- ضوابط و مقررات كارگاهي - ر- - ضوابط و مقررات حوزه هاي صنعتي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) - ر- - ضوابط و مقررات تفكيك اراضي كارگاهي - ر- - ضوابط و مقررات ساختماني صنعتي - ضوابط و مقررات حوزه هاي صنايع كارگاهي (عملكردهاي مجاز ومشروط و ممنوع) - ذ– - مقررات تفكيكي اراضي صنايع كارگاهي - ذ– - مقررات ساختماني اراضي صنايع كارگاهي س- حوزه پايانه ها، انبارها - س– - مقررات تفكيكي اراضي پايانه ها، انبارها - س- - مقررات ساختماني اراضي پايانه ها، انبارها ش- موارد عمومي ضوابط و مقررات - ش- - ضوابط فضاهاي باز و حياط خلوتها - ش- - پله ها - ش- - پيش آمدگي - ش- - پله فرار و آسانسور - ش- - ضوابط ارتفاع ساختمان - ش- - ضوابط و مقررات زيرزمين و پيلوتي - ش- - پست برق - ش- - حرائم امنيتي و حفاظتي عوامل طبيعي و مصنوع - ش- - رعايت ضوابط ايمني ساختمانها در مقابل زلزله ل- ضوابط و مقررات مربوط به پاركينگها ل- -ضوابط و مقررات زيرزمين و پيلوت - ل- مقررات مربوط به تامين پاركينگ ها در واحدهاي مسكوني - ل- پاركينگ هاي موردنياز واحدهاي تجاري - ل - - پاركينگ موردنياز واحدهاي ورزشي - ل - پاركينگهاي مراكز پذيرايي و جهانگردي - ل- - ادارات دولتي احداثي در خارج مجتمع اداري - ل - پاركينگهاي مراكز آموزشي - ل - پاركينگهاي مراكز فرهنگي - ل - پاركينگهاي مراكزمذهبي - ل - پاركينگهاي مراكزبهداشتي و درماني - ل - پاركينگهاي كارگاهها، صنايع، انبارداري و خدمات فني - مقررات مربوط به شبكه معابر - الف- مقررات مربوط به عرض گذرها - ب - مقررات مربوط به پخ ها - ضوابط و مقررات حريم شهر پدافند غيرعامل

طرح جامع بازنگري


ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد


ضوابط و مقررات ساختماني


ضوابط و مقررات ساختماني خرم آباد


طرح بازنگری خرم آباد


سلسله مراتب شهری


برنامه ریزی شهریطرح


جامع


بازنگري_مجموعه


ضوابط


و


مقررات


ساختماني


و


شهرسازي


شهر


خرم


آباد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق جریان الکتریکی در برق

دانلود تحقیق جریان الکتریکی در برق

دانلود پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران

پیشینه تحقیق بهره ‌وری

شیشه و نحوه فراوری آن

دانلود پاورپوینت درس بیست و پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم - آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی