دانلود رایگان


سه مقاله همایشی درباره سیاست بین الملل - دانلود رایگاندانلود رایگان سه مقاله همایشی درباره سیاست بین الملل شامل : انتخاب در سیاست بین الملل در 6 صفحه ورد و قابل ویرایش تعیین کننده ها در سیاست بین المللی در 7 صفحه ورد و قابل ویرایش شرایط، اهداف و اشخاص در سیاست بین المللی در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش قسمتی از متن مقدمه سياست بین المللی، اصولا در مورد فعاليت هاي يك

دانلود رایگان سه مقاله همایشی درباره سیاست بین الملل شامل : انتخاب در سیاست بین الملل در 6 صفحه ورد و قابل ویرایشتعیین کننده ها در سیاست بین المللی در 7 صفحه ورد و قابل ویرایششرایط، اهداف و اشخاص در سیاست بین المللی در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش قسمتی از متن مقدمه سياست بین المللی، اصولا در مورد فعاليت هاي يك كشور در محيط و شرايط بین المللی است. در همين ارتباط، سياست بین المللی مي تواند يك استراتژي و يا برنامه اي از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و يا نهاد هاي بين المللي انجام شده تا به اهدافي كه بنام منافع ملي آن كشور خوانده مي شود، برسند. سياست بین المللی همچنين پروسه اي شامل اهداف مشخص، عوامل معين خارجي وابسته به اهداف فوق الذكر، توانايي كشور در رسيدن به نتايج مطلوب، توسعه يك استراتژي سودمند، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل آن مي باشد(سیدحسین زاده، 1396، 89). قدرت داخلی و سياست بین المللی در اين ميان، علماي روابط بين الملل بر اين عقيده اند كه سياست بین المللی هر كشور مستقيما با عناصر قدرت ملي آن كشور در ارتباط است. مي توان براي تعيين قدرت ملي يك كشور ميان دو دسته از عوامل تفكيك قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملي كه همواره دستخوش دگرگوني هستند. جغرافيا به وضوح باثبات ترين عاملي است كه شالوده قدرت ملي را تشكيل مي دهد. همچنان رودها، درياها، اقيانوسها، دره ها، دشت ها و كوه ها مهمترين صحنه هاي ترجمه سياست ها و استراتژي هاي طراحي شده مي باشند. تفاوت كشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شكل و اندازه كشورشان است. منابع طبيعي نيز يكي ديگر از عوامل باثبات در ميزان قدرت يك ملت نسبت به ملل ديگر است. مواد غذايي، مواد خام و منابع مدني خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان يك كشور بشمار مي روند. قدرت صنعتي و يا تكنولوژيك در زمينه هايي مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و يا كشاورزي خود مي تواند گوياي قدرت يك كشور باشد. آمادگي نظامي مستقيما با قدرت يك كشور در رابطه است و در ذيل آمادگي نظامي مي توان به عواملي همچون تكنولوژي نظامي، رهبري، كميت و كيفيت نيروهاي مسلح پرداخت. جمعيت يك كشور نيز نمادي از قدرت ملي آن كشور مي تواند باشد و البته اين موضوع الزامي نيست. شايد از خود جمعيت، توزيع جمعيت و روند رشد جمعيت مهمتر باشد. در ميان عوامل كيفي مربوط به قدرت ملي مي توان از منش ملي، روحيه ملي، كيفيت حكومت و جامعه و كيفيت ديپلماسي نام برد. شايد بتوان گفت كه ديپلماسي مغز متفكر قدرت ملي است، همانگونه كه روحيه ملي روح آن است عوامل موثر در سياست بین المللی مي توان متغيرهاي موثر بر سياست بین المللی را به 5 گروه تقسيم نمود: متغيرهاي فردي اين متغيرها به برداشتها، تصورات و ويژگي هاي تصميم- گيران مربوط مي شود. احتياط در مقابل بي ملاحظگي، عصبانيت در مقابل دورانديشي، عمل گرايي در مقابل آرمانگرايي، احساس برتري در مقابل احساس حقارت و … اين گونه متغيرها بر سياست بین المللی و تصميم گيري در آن تاثير بسياري دارد. زيرا اين يك انسان است كه مي بايد در يك لحظه بحراني تصميم بگيرد و مسائل كوچك مانند اين كه سياستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آيا با همسرش بگو مگو داشته يا خير در تصميمات آن روز سياستمدار تاثير بسزايي دارد متغيرهاي نقش گرايانه اين متغيرها معمولا به عنوان شرح مشاغل يا قواعد رفتاري مورد انتظار از مقامات تعريف مي شود. منظور از مقامات، افرادي مانند رئيس جمهور، وزراء، مقامات اداري عالي رتبه، نمايندگان مجلس و نخبگان ديگري است كه در سياست بین المللی دخالت دارند. صرفنظر از شخصيت رواني يك فرد، وقتي وي نقش خاصي را به عهده مي گيرد، رفتار وي بر اساس انتظاراتي كه مردم از آن نقش دارند، به طور قابل توجهي تغيير مي يابد متغيرهاي ديوانسالارانه اين متغيرها به ساختار و فرآيندهاي يك حكومت و تاثير آنها بر سياست بین المللی مربوط مي شوند. بوروكراسي در هر كشوري داراي يك روند پيچيده مي باشد. اكثر تصميم گيري ها در سياست خارجي به نوعي منعكس كننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتي، دستگاه هاي نظامي و دواير وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمريكا در جريان خليج خوكها و مذاكرات شوراي امنيت ملي آمريكا نشان مي دهد كه هركدام از مراكز دولتي مانند وزارت خارجه، سازمان مركزي اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحي را پيشنهاد مي كردند كه منافع مركز و يا اداره خود را حد اكثر مي ساخت

اهداف و اشخاص در سیاست بین المللی


انتخاب در سیاست بین المللی


تعیین کننده ها در سیاست بین المللی


سیاست های بین الملل


سیاست بین الملل


علوم سیاسی


مقالات علوم سیاسی


تحقیق درسی


پاورپوینت دانشگاهیسه


مقاله


همایشی


درباره


سیاست


بین


الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

مبانی نظری عملکرد مدیران

دانلود نمونه پروپوزال رشته جغرافیا ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

دانلود پروپوزال روانشناسی تاثیر خودپنداره تحصیلی و انگیزش بر اضطراب امتحاندانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط رضایت شغلی و آموزش ضمن خدمت

دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر د