دانلود رایگان


دانلود طرح جامع شهر کیش - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح جامع مقصد شهر کیش- باغ ایرانی در خلیج فارس -گزارش نهایی 484 ص با فرمت pdf فهرست مطالب: مقدمه چشم انداز توسعه جزيره مبحث اجتماعي – اقتصادي مبحث مسكن چارچوب سازماني مبحث گردشگري مبحث محیط زيست چارچوب برنامه ريزي و فرم شهري مبحث كاربري زمين مبحث حمل و نقل مبحث زيرساخت ها توصيه هاي اجتما

دانلود رایگان دانلود طرح جامع مقصد شهر کیش- باغ ایرانی در خلیج فارس -گزارش نهایی 484 ص با فرمت pdf فهرست مطالب: مقدمهچشم انداز توسعه جزيرهمبحث اجتماعي – اقتصاديمبحث مسكنچارچوب سازمانيمبحث گردشگريمبحث محیط زيستچارچوب برنامه ريزي و فرم شهريمبحث كاربري زمينمبحث حمل و نقلمبحث زيرساخت هاتوصيه هاي اجتماعي اقتصاديتوصيه هاي بخش مسكنتوصيه هاي گردشگريتوصيه هاي زيست محيطيپيشنهادهاي كاربري زمينتوصيه هايي مربوط به حمل و نقلتوصيه هاي زيرساختيتحقق پذيريگروه تهيه كنندگان طرح جامعواژه شناسيپيوست هااين گزارش حاوي ويرايش نهايي طرح جامع کیش با عنوان طرح جامع مقصد جزيره كيش در ايران است. طرح جامع يك سند انعطاف پذير و بلند مدت برنامه ريزي است كه شناسة » راهنمايي براي توسعه آينده فراهم مي آورد و مي بايست به عنوان كليه موضوعات مربوط به توسعه خوانده و ادراك شود و تصوير « ژنتيكي شاخص و يكپارچه اي به جزيره دهد . اين طرح، به ويژه، يك طرح جامع مقصد است و از اين رو تأكيد آن بر گردشگري قرار دارد.اين گزارش حاوي مطالب زير است :• خلاصه اي از وضعيت موجود جزيره كيش بر گرفته از گزارش طرح جامع؛ « تحليل و توا نسنجي »• چارچوب برنامه ريزي به كار گرفته شده براي تهيه طرح جامع كه شامل اين موضوعات است :هدف هاي عمومي برنامه ريزي، هد ف هاي عملياتي و سياست ها، راهبرد كلي توسعه آينده، و بحث مفهومي دربارة شكل و ساختار شهري؛پيش بيني ها و برنامه ريزي ها تا افق طرح در سال 1404• طرح بلند مدت كاربري زمين؛• توصيه ها و پيشنهادها (پروژه ها) براي توسعة آينده از طريق عناصر طرح؛• بحثي دربارة ملاحظات تحقق پذيري.طرح جامع تا حدي به بخش هاي برگزيده اي از طرح جامع پيشين متكي بوده است . جديدترين طرح جامع در سال 1377 تهيه شد و 22 جلد را تشكيل مي داد كه كليه مباحث برنامه ريزي كيش را دربر مي گرفت ، هر چند كه مفاد آن هيچگاه به طور رسمي از سوي سازمان منطقه آزاد كيش به كار گرفته نشد . به هر حال، اين گزارش ها تنها اسناد پايه و در دسترس براي مقايسه با شرايط سال 1377 بودند.

دانلود طرح جامع شهر کیش


طرح جامع شهر کیش


دانلود طرح جامع


شهر کیش


دانلود رایگان طرح جامع شهر کیش


برنامه ریزی شهری


توسعه شهری


مقررات ساختمانی


مهندسی عمراندانلود


طرح


جامع


شهر


کیش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال رشته معماری طراحی موزه براساس معماری پایداری اکولوژیکی

دانلود پاورپوینت همسایه ما درس 1 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان

دانلود نمونه پروپوزال رشته مهندسی برق

مدیریت از منظر کتاب و سنت

دانلود پاورپوینت آزمون های غیر مخرب

پاورپوینت رفتار پر خطر چیست تفکر و سبک زندگی هشتم

تحقیق نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روش های کاربردی آن

مقاله اختلال شخصیت دوقطبی

دانلود طرح جامع شهر کاشان