دانلود رایگان


پروپوزال بررسی رابطه بین مدل شایستگی و ارزیابی عملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان پروپوزال بررسی رابطه بین مدل شایستگی و ارزیابی عملکرد کارکنان تعداد صفحات :12 با فرمت ورد و قابل ویرایش بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه­هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش­هاي تحقيق، منظور تحقيق) در عصري كه سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير

دانلود رایگان پروپوزال بررسی رابطه بین مدل شایستگی و ارزیابی عملکرد کارکنانتعداد صفحات :12 با فرمت ورد و قابل ویرایش بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه­هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش­هاي تحقيق، منظور تحقيق) در كه تغييرات بالاست، نقش در تغيير ها، هاي مورد مي به سيستم هاي انساني مشخص شود در مواقع مختلف از آموزش، جذب ارتباط پيوستگي وجود همين به سيستم هاي انساني شود. فعاليت هاى در منابع انسانى، را نتايج خود رساند. يكي از و ترين براى سازى فعاليت هاى منابع به رويكرد شايستگي بدان كه توان ارزیابی عملکرد کارکنان براساس كرد. شايستگي هسته تمامي فعاليت منابع سازمان دارد (غلام زاده و همکاران، 1392). در این بین زیر سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از زیرسیستم های مهم و اثرگذار محسوب می شود. در سازمان، فرد پيشرفت نيل اهداف شدۀ نياز آگاهي خود این موجب شود او نقاط و عملكرد شود لازم براي بيشتر هایش، كار براین سازمان نياز كارایي خود تا اساس وضعيت انساني بهبود عملكرد، است سازمان و را تأمين نيازها مي ابزار خوبي شده به مورد قرار وسيلۀ براي و و اصلاح خواهد پارادایم های بیانگر است منبع سازمانها آیندهِ نه کار، دارایی و فیزیکی، تکنولوژی، مدیران رهبران خواهند با نگرشی، و ارزش قدرت دولتها سازمانها دانش، و منابع خواهد و پور،1395) و بینش مهارت منابع محصول آموزشی یک پیچیده زمان است(بیسارت[2]، 2011). از رو، آینده جوامع سازمانهایی امور بود نظام شایسته پرور را رویکرد و تفکری طراحی مدیریت باشند(فتحی،1385و غنجی و همکاران، 1394). محصول فرایندی، خواهند که را و نمود.(عاشقی، 1394). بنابراین مديران بايد از را باشند. شايستگي مديريتي واقع دانش مهارتهاي و نياز جهت وظايفش مي شود(کویین[3] و همکاران،1990) يا عبارتي ديگر يك در كارهاي و دست آوردن مشخصي عملكرد نشان دانش، تجربه مهارتهاي مي باشد(بویاتز[4] و همکاران،2008). اما اين و ها بهره از هاي باشد امكان ميزان به مشخص شود(تبتزی[5] و همکاران،2009) بدين از سازمان اي مدل كه توصيفي به از رفتارهاي نياز براي كار مي باشد، استفاده اين جهت افراد مناسب شغل نظر، و افراد، بر شايستگي موجود مدل برنامه پرسنلي مي و لازم طراحي آن از پرسشنامه، گروهي و با مديران كاركنان آوري هاي ابزاري تعيين كه حال آينده نياز فراهم كند. ها منجر بهره و هزينه ها شوند. از آنجا که مدلهاي ابزار جهت و مورد مديران پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل های شایستگی و بررسی رابطه آن با ارزیابی عملکرد کارکنان در گروه شرکت های بارز انجام می گردد، که با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد کارکنان از زیر سیستم های مهم و موثر مدیریت منابع انسانی به شمار می آید و از طرفی منابع انسانی در گروه شرکت های بارز به عنوان بازوی اصلی موفقیت و پیشبرد استراتژی های شرکت می باشد، مدل های شایستگی ابزار مفیدی برای عینیت بخشی و واقع گرایانه نمودن معیارهای ذهنی و حسی در ارزیابی کارکنان را فراهم می آورد. که خود باعث بوجود امدن موقعیت های رشد و توسعه ی افراد مناسب در اجزاء و واحدهای شرکت بارز می شود. 5-اهمیت و ضرورت تحقیق امروزه سازمان ها سعی می کنند به وسیله بهبود فرایند زیر سیستم های منابع انسانی نظیر سیستم ارزیابی عملکرد افزایش بهره وری سازمان را محقق سازند لذا سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده بطوریکه عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب به معنای عدم برقراری و ارتباط با توسعه رشد و بهبود می باشد که سرانجام ان مرگ سازمان است صداقت(1394). نظام عملکرد یکی از مهمترین و پایه ای ترین زیر نظام های منابع انسانی محسوب می شود. بدیهی است که ارزیابی کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبرو هستند. به طور کلی می توان گفت که ارزیابی عملکرد معیاری است برای سنجش سازمان که با اصلاح عملکرد فرد، عملکرد سازمان نیز بهبود می یابد. ارزیابی عملکرد فعالیتی مستمر و اساسی مدیریتی است. به همین دلیل است که مدیران دائما رفتار کارکنانشان را مورد مطالعه قرار می دهند و در مورد آنها قضاوت می کنند. فرآیند ارزیابی، به صورت رسمی و غیررسمی انجام می پذیرد و تاثیری مستقیم بر افزایش حقوق، ارتقا و ترفیع، انتقال و آموزش دارد. در سیستم ارزیابی عملکرد به منظور آگاهی از نتایج عملکرد منابع انسانی و میزان کارایی آنان منابع انسانی موجود در سازمان ارزیابی می شود. از این طریق با شناخت نقاط ضعف و قوت منابع انسانی، اقدامات بهسازی و بالندگی نیروی انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی صورت می گیرد(صداقت، 1394). [1] Boyatzis [5] Zopiatis [7]Calhoun Hu TC

پروپوزال رابطه بین مدل شایستگی و ارزیابی عملکرد کارکنان


پروپوزال بررسی رابطه بین مدل شایستگی و ارزیابی عملکرد کارکنان


پروپوزال آماده مدیریت


پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان


دانلود پروپوزال آماده مدیریت


پروپوزالپروپوزال


بررسی


رابطه


بین


مدل


شایستگی


و


ارزیابی


عملکرد


کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ظهرنویسی مقررات و انواع آن

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم - درس نهم موازنه و ترصیع

دانلود طرح جامع شهر سرخس

پروژه مکانیک : کپی تراشی و دستگاه های کپی تراشی

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع شيخ ابوعلی سينا

دانلود طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل

كاربرد مواد افزودنی در روغن های روان كننده و تولید آنبررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان

دانلود طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل