دانلود رایگان


بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی تعداد صفحات : 128 با فرمت ورد و قابل ویرایش چکيده : پژوهش حاضر بر اساس ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر عوامل خانوادگي تاثيرگذار بر پيدايش کودکان خياباني تدوين گرديده است . هدف کلي پژوهش ، شناخت عوامل خانوادگي موثر بر پيدايش کودکان خياباني مي

دانلود رایگان بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانیتعداد صفحات : 128 با فرمت ورد و قابل ویرایش چکيده :پژوهش حاضر بر اساس ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر عوامل خانوادگي تاثيرگذار بر پيدايش کودکان خياباني تدوين گرديده است . هدف کلي پژوهش ، شناخت عوامل خانوادگي موثر بر پيدايش کودکان خياباني مي باشد و فرضيه اصلي ما اين است که عوامل خانوادگي در پيدايش کودکان خياباني موثر است و يا به عبارتي بين عوامل خانوادگي و پيدايش کودکان خياباني رابطه وجود دارد . جامعه آماري تمامي کودکان مي باشند که طي سال 1384 توسط ماموران انتظامي يا شهرداري ، به عنوان کودکان خياباني در سطح شهر تهران جمع آوري شده و در مراکز " ياسر " و " خيام " نگهداري مي شوند ، نمونه مورد نظر نيز شامل 30 نفر از کودکان خياباني مراکز نامبرده مي باشند که از طريق روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند . ابزار تحقيق نيز عبارت است از مصاحبه، مشاهده، مطالعه و يک پرسشنامه محقق ساخته که در اختيار پاسخگويان قرار مي گيرد . اين تحقيق از نوع توصيفي و پس رويدادي مي باشد که به صورت ميداني اجرامي شود . همچنين در تجزيه و تحليل داده ها از شيوه آمار توصيفي ( جداول فراواني و درصد فراواني ) استفاده شده است . نتايج حاصله به تاييد چهار فرضيه و رد دو فرضيه انجاميده است که در آن نشان داده شده که بين فقر اقتصادي خانواده ، سستي و ضعف پايگاه اجتماعي خانواده ، آسيب ديدگي والدين در خانواده و پيدايش کودکان خياباني رابطه وجود دارد ، همچنين نشان داده شده است که بين فقر عاطفي خانواده و شيوه هاي رفتاري والدين و پيدايش کودکان خياباني رابطه اي وجود ندارد و بنابراين اين دو فرضيه رد شده اند . فصل اول :کليات :مقدمه بيان مساله ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضيات پژوهش تعريف مفاهيم فصل دوم :بررسي متون پيشينه تحقيقفصل سوم :طرح تحقيق فصل چهارمنتايج تحقيقفصل پنجم بحث و نتيجه گيري ارائه پيشنهاداتضمائم پرسشنامه و فهرست منابع

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی


پدیده کودکان خیابانی


بررسی پدیده کودکان خیابانی


کودکان خیابانی


عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی


پایان نامه


دانلود پایان نامه ارشدبررسی


عوامل


خانوادگی


موثر


بر


بروز


پدیده


کودکان


خیابانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه‌ی اجتماعی و ایجاد اشتغال خانگی

اصول حسابداری مدیریت

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه‌ی اجتماعی و ایجاد اشتغال خانگی

دانلود پروژه دانشجویی استراتژی تولید

گزارش كارآموزی در كارخانه آجر سفال

پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای نمایشی تایوانایبوک ADVANCES IN RISK MANAGEMENT