دانلود رایگان


مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر - ارشد تعداد صفحات :171 با فرمت ورد و قابل ویرایش شامل : مقدمه 2 بيان مسئله: 4 اهميت و ضرورت مسئله: 10 اهداف پژوهش: 14 الف) هدف كلي: 14 ب) اهداف اختصاصي: 14 ج) اهداف كاربردي: 15 سوال ها : 15 فصل دوم مقدمه 18 سرمایه

دانلود رایگان پایان نامه مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر - ارشدتعداد صفحات :171 با فرمت ورد و قابل ویرایششامل :مقدمه 2بيان مسئله: 4اهميت و ضرورت مسئله: 10اهداف پژوهش: 14الف) هدف كلي: 14ب) اهداف اختصاصي: 14ج) اهداف كاربردي: 15سوال ها : 15فصل دوممقدمه 18سرمایه اجتماعی :تعاریف، مفاهیم ، نظریه ها 18خاستگاه مفهومی سرمایه اجتماعی 18سرمایه اجتماعی 20دیدگاههای موجود در باب سرمایه اجتماعی 22چارچوب نظری پژوهش 23بوردیو 23کلمن 24پاتنام 33سنجش سرمایه اجتماعی پاتنام 39فوکویاما 42سنجش سرمایه اجتماعی فوکویاما 45هانیفان 46جاکوبس 46افه 47ولکاک و ناریان 48ابعاد سرمایه اجتماعی 49سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی 49سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی و پیوند دهنده 49طلاق، تعاریف و مفاهیم آن 54انواع جدایی 54طلاق روانی 55طلاق قانونی 55طلاق اقتصادی 56طلاق اجتماعی 56طلاق والدین 56تاریخچه موضوع طلاق در جهان 56طلاق در ادیان مختلف 57عربستان قبل از اسلام 60دین اسلام 61انواع طلاق در اسلام 61تاریخچه طلاق در ایران 63طلاق در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها 66آمار ازدواج و طلاق در کل کشور به تفکیک شهر و روستا 67نظریه های طلاق 701 – نظریه های کلان 70الف – بحران ارزش ها 70ب – نظریه آنومی 71ج – بحران وجدان جمعی 71د – نظریه مبادله 722 - نظریه های خرد 72الف – نظریه توزیع قدرت 72ب – نظریه نیاز - انتظار 73ج – نظریه تسری 73د – نظریه خود میان بینی 73مروری بر تحقیق های انجام شده در زمینه طلاق 74مروری بر تحقیق های انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی 80تحلیل نظریه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 89چارچوب نظري پژوهش 92فصل سوممقدمه 97نوع مطالعه 97جامعه و نمونه پژوهش 97جامعه آماري 97نمونه‌ي آماري و روش نمونه گيري 98روش نمونه گیری 99واحد تحلیل 99مکان و زمان انجام پژوهش 99متغییرهای پژوهش 100متغیر وابسته: طلاق 100متغیرهای مستقل 100متغیرهای کنترل 100تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 100تعریف نظری متغیر وابسته 100100تعریف عملیاتی تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل101تعریف نظری سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی101فصل چهارممقدمه 96توصيف داده‌ها 96بررسي سوال‌هاي پژوهش 102فصل پنجممقدمه 109خلاصه‌اي از تمام فصول 109نتايج توصيفي 110بحث 112نتيجه‌گيري 118محدوديت‌ها 120پيشنهادات تحقيق 121منابع 122پيوست 129

مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر


مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق


سرمایه اجتماعی زنان درحال زندگی با همسر


پایان نامه سرمایه اجتماعی زنان


سرمایه اجتماعی


مقالات سرمایه اجتماعی


پایان نامه ارشدمقایسه


سرمایه


اجتماعی


در


بین


زنان


متقاضی


طلاق


و


زنان


درحال


زندگی


با


همسر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه کامل طرح 4 شهرسازی

دانلود پاورپوینت ترانسفور ماتورهای الكتريكی

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پیشینه تحقیق برند و توسعه برند

تحقیق مفهوم خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی

ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی

دانلود پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی(موضوع:طلاق)