دانلود رایگان


فضای اجتماعي وعملكرد خانواده: مقايسه عملكرد خانواده‌های مهاجر حاشيه‌نشين - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه فضاي اجتماعي وعملكرد خانواده: مقايسه عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين شهر همدان - ارشد تعداد صفحات : 123 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهميت و ضرورت پژوهش 6 اهداف پژوهش 8 هدف کلی 8 اهداف اختصاصی 8 هدف کاربردی 8 سؤالات پژوهش 9 تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 9 حاش

دانلود رایگان پایان نامه فضاي اجتماعي وعملكرد خانواده: مقايسه عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين شهر همدان - ارشدتعداد صفحات : 123 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اولمقدمه 2بیان مسئله 3اهميت و ضرورت پژوهش 6اهداف پژوهش 8هدف کلی 8اهداف اختصاصی 8هدف کاربردی 8سؤالات پژوهش 9تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 9حاشيه‌نشيني 9حاشیه نشین 9غیر حاشیه نشین 10عملكرد كلي خانواده 10فصل دوممقدمه 12ابعاد مفهومی حاشيه نشيني 12حاشیه‌نشینی در جهان 17حاشیه نشینی در ایران 18حاشيه نشيني: رهيافت‌هاي ‌تئوريكی 20پيدايش حاشيه نشيني از نگاه مكاتب مختلف 24تحولات ناشي از مكتب نوسازي (توسعه برون زا) 24تغييرات بنيادي شهر و روستاها (انزواگريزي شهرها) 24مقدمه‌اي بر جامعه شناسي خانواده 28خانواده 30تعريف خانواده 30كاركردهاي خانواده 32سيستم خانواده 36تغييرات اخير در خانواده‌ها 38خانواده عملكردي و بد عملكردي 40نظریه شلسکی 42نظریه پارسونز 42تحقیق الیزابت بات 43مدل‌های ارزیابی عملکرد خانواده 44الف) مدل چند مختصاتی 46ب) رویکرد ساختاری 47ج) طرح سه محوری تسنگ 47د) مدل بیورز 47ه) مدل فرایند کارکرد خانواده 49و) مدل مک‌مستر در مورد کارکرد خانواده 49چارچوب نظري تحقيق 56مروري بر تحقيقات پيشين 57تحقیقات داخلي 57تحقیقات خارجي 60فصل سومروش تحقيق 63جامعه آماري 63جامعه آماري الف 63جامعه آماري ب 63حجم نمونه 63روش نمونه‌گيري 64الف: جامعه حاشيه‌نشين 64ب: جامعه غیرحاشيه‌نشين 64ابزار جمع‌آوري اطلاعات 64ابزار سنجش عملكرد خانواده مك مستر (FAD) 64نحوه‌ جمع‌آوري داده‌ها 66روايي و پايايي ابزار 66روایی 66پايايي 66روش تجزيه و تحليل داده ها 67ملاحظات اخلاقی 67فصل چهارممقدمه 69توصيف و تحليل متغيرهاي جمعيت شناختي 69توصيف و تحليل متغيرهاي اصلي 71فصل پنجممقدمه 76خلاصه مربوط به یافته های توصیفی 76خلاصه یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق 77بحث و بررسي نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای جمعيت شناختي 78بحث و نتيجه گيري 79سؤال اول: 79سؤال دوم: 80سؤال سوم: 81سؤال چهارم: 81محدوديت‌ها 83پيشنهادات 83الف) پيشنهادات پژوهشي 83ب) پيشنهادات كاربردي 84فهرست منابع 85

فضاي اجتماعي و عملكرد خانواده


فضاي اجتماعي


عملكرد خانواده


مقايسه عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين


عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين


خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين


حاشیه نشینی


خانواده


عملکرد اجتماعی


پایان نامه


پایان نامه ارشدفضای


اجتماعي


وعملكرد


خانواده:


مقايسه


عملكرد


خانواده‌های


مهاجر


حاشيه‌نشين


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت درست مصرف کنیم درس 12 مطالعات اجتماعی پایه سوم

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاهی دهم - حماسه های ماندگار

دانلود جزوه لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان و اصول حاکم برآن

دانلود پاورپوینت آموزش جامع بازرسی غیر مخرب جوش با روش UT

پاورپوینت آینده روشن درس 4 دین و زندگی 1 پایه دهم

دانلود فایل اتوکد نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

پاورپوینت تحلیل سالن کنسرت ونوس آلمان