دانلود رایگان


بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان - کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 136 با فرمت ورد و قابل ویرایش شامل : فصل اول :کلیات تحقیق1 مقدمه2 بيان مسأله5 اهميت و ضرورت تحقیق9 اهداف تحقیق11 فرضيه‌هاي تحقیق¬..12 متغيرهاي تحقیق¬12 تعاريف نظری و عملی مفاهیم¬14 فصل د

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان - کارشناسی ارشدتعداد صفحات : 136 با فرمت ورد و قابل ویرایششامل : فصل اول :کلیات تحقیق1مقدمه2بيان مسأله5 اهميت و ضرورت تحقیق9اهداف تحقیق11فرضيه‌هاي تحقیق¬..12 متغيرهاي تحقیق¬12تعاريف نظری و عملی مفاهیم¬14فصل دوم : پيشينه ‌تحقیق و چهارچوب نظري22 مقدمه23پيشينه و ادبیات تحقیق¬23الف) نظريه‌هاي روانشناسي231- نظریه رفتار غريزي232- نظريه يادگيري اجتماعي 25 ب ) نظريه‌هاي روانشناسي اجتماعي261- نظریه ناکامي-پرخاشگري262- نظريه‌هاي بيگانگي اجتماعی27الف- نظریه جرج زیمل28ب- نظریه سيمن29ج- نظریه ادگار فردينبرگ31د- نظریه ريچارد فلكس32ه- نظریه کلارک32و- نظریه کلينارد و ميير34 ز- نظريه هوبر35ج) نظریه¬های جامعه شناختی361- نظريه دوركيم362- نظريه مرتون373- نظریه كنترل قدرت394- نظريه همنشيني افتراقي ادوين ساترلند40 5- نظريه یادگیری اجتماعی اكرز426- نظريه پيوند اجتماعي هيرشي43پيشينه تحقیق46الف) پژوهش¬های خارج از ایران46ب) پژوهش¬های داخل ایران50چهارچوب نظری58مدل تحليلي تحقیق67فصل سوم : روش‌شناسي تحقیق68مقدمه69نوع مطالعه و توضیح روش تحقیق69نوع مطالعه69جامعه، نمونه آماری و روش نمونه¬گیری69روش جمع¬آوری داده¬ها71متغیرهای تحقیق72سنجش پایایی و اعتبار داده¬ها73متغیرها و نحوه سنجش آنها77روش اجرا79روش تجزیه و تحلیل داده¬ها80ملاحظات اخلاقی80فصل چهارم¬: توصیف و تحلیل داده¬ها81مقدمه82توصیف داده ها82فرضیات تحقیق86فرضیه اول (متغیر تعلق و پيوستگي به خانواده86ضریب تعیین86فرضیه دوم (متغیر ارتباط با گروههاي خرابکار87فرضیه سوم (متغیر احساس اجحاف88فرضیه چهارم(متغیر بيگانگي اجتماعي89فرضیه پنجم(مشاهده رفتارهاي ونداليستي90تحلیل رگرسیون91فرضیه ششم (معنادار بودن تفاوت رفتارهای وندالیستی بین دانش آموزان دختر و پسر93 فصل پنجم: بحث،نتيجه‌گيري و پيشنهادات94مقدمه95نتايج تجربي95نتايج نظري99بحث و بررسي103محدوديت¬هاي تحقيق105پيشنهادات تحقیق106پيشنهادات کاربردي106پيشنهادات برای تحقیقات آینده107منابع108منابع فارسي109منابع انگليسی112پیوست.116

بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان


بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان


رفتارهای وندالیستی دانش آموزان


بروز رفتارهای وندالیستی


رفتارهای وندالیستی


دانش آموز


عوامل اجتماعی


پایان نامه ارشدبررسی


ارتباط


عوامل


فردی


اجتماعی


با


بروز


رفتارهای


وندالیستی


دانش


آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مکانیک : کپی تراشی و دستگاه های کپی تراشی

مبانی نظری تصميم‌گيری استراتژيک

دانلود پاورپوینت شهدا خورشیدند درس 11 فارسی ششم

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم - درس نهم موازنه و ترصیع

ظهرنویسی مقررات و انواع آندانلود طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل

دانلود طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه نهم باهم زیستن

دانلود نقشه اتوکد شهر چالوس با جزئیات کامل با فرمت DWG