دانلود رایگان


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتياد به مواد مخدر در معتادان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر در معتادان مراجعه كننده به جمعيت خيريه تولد دوباره شهر تهران تعداد صفحات : 107 ب فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول مقدمه 2 بيان مسئله 3 اهميت و ضرورت پژوهش 7 اهداف پژوهش 9 هدف كلي 9 اهداف اختصاصي 9 اهداف كاربردي 9 فرضيه‌هاي تحقيق 9 متغيرها 10 متغير وا

دانلود رایگان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر در معتادان مراجعه كننده به جمعيت خيريه تولد دوباره شهر تهران تعداد صفحات : 107 ب فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اولمقدمه 2بيان مسئله 3اهميت و ضرورت پژوهش 7اهداف پژوهش 9هدف كلي 9اهداف اختصاصي 9اهداف كاربردي 9فرضيه‌هاي تحقيق 9متغيرها 10متغير وابسته‌ي تحقيق 10متغير‌هاي مستقل تحقيق 10تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 10ماده‌ي مخدر 10اعتياد 10تعهد اجتماعي 11انزواي اجتماعي 12كنترل اجتماعي 13نوع نگرش فرد به مواد مخدر 13ميزان دسترسي به امكانات رفاهي- فرهنگي 14فصل دوممقدمه 16مروري بر تاريخچه و مواد مخدر 16الف) مباني نظري تحقيق 18رويكرد كاركردي- ساختي 20نظريه‌ي آنومي دوركيم 20نظريه‌ي هنجار گسيختگي مرتون 22نظريه‌ي فرصت‌هاي نابرابر 25نظريه‌ي خرده فرهنگ‌هاي بزهكار 27نظريه‌ي كنترل اجتماعي 28رويكرد كنش متقابل نمادين 30نظريه‌ي پيوند افتراقي 30نظريه‌ي تقويت افتراقي 32نظريه‌ي خنثي سازي 33نظريه‌ي محروميت نسبي 35رويكرد تضاد 37نظريه‌ي ويلم بونگر 38نظريه‌ي جورج ولد 39نظريه‌ي واقعيت اجتماعي 40ب) پيشينه‌ي تحقيق 44تحقيقات داخلي 44بررسي تحقيقات داخلي 49تحقيقات خارجي 49بررسي تحقيقات خارجي 52چارچوب نظري پژوهش 52فصل سوممقدمه 55نوع مطالعه 55جامعه و نمونه‌ي آماري و روش نمونه گيري 55جامعه‌ي آماري 55نمونه‌ي آماري 55روش نمونه گيري 56مكان و زمان انجام پژوهش 56روش جمع آوري داده ها 56ابزار پژوهش 56روايي و پايايي ابزار پژوهش 59روايي 59پايايي 59روش اجرا 60روش تجزيه و تحليل داده ها 60ملاحظات اخلاقي 60فصل چهارممقدمه 63بررسي و مقايسه‌ي متغيرهاي جمعيت شناختي 63بررسي و مقايسه‌ي متغيرهاي اصلي 73آزمون فرضيه‌ها 73فصل پنجممقدمه 78بحث 78فرضيه‌ي اول 78فرضيه‌ي دوم 79فرضيه‌ي سوم 79فرضيه‌ي چهارم 79فرضيه‌ي پنجم 80نتيجه گيري 80محدوديت‌ها 82پيشنهادها 82فهرست منابع 83چكيده‌ي انگليسي 89

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتياد به مواد مخدر در معتادان


عوامل اجتماعی موثر بر اعتياد به مواد مخدر در معتادان


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتياد


اعتیاد مواد مخدر در معتادان


اعتیاد


معتاد


خیریه تولد دوباره


پایان نامه


مقاله


پاورپوینتبررسی


عوامل


اجتماعی


موثر


بر


اعتياد


به


مواد


مخدر


در


معتادان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت پدر مهربان درس 12 هدیه های آسمانی پایه دوم

دانلود پاورپوینت مکتب شيکاگو

پیشینه تحقیق سازمان تجارت جهانی

دانلود پاورپوینت نقش ورزش، فعاليت بدنی و فیزیوتراپی در بيماري‌های روماتيسمی

تحقیق قاب های مقاوم خمشی فولادی

دانلود مقاله هنر و معماری تمدن مصردانلود پاورپوینت انتقال حرارت

دانلود جزوه آموزشی كنترل كيفيت آماری

دانلود مجموعه مقررات طرح تفصیلی شهر کرج