دانلود رایگان


تعهدات اصلی وكيل در برابر موكل - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان : تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل و بلعکس با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 24 صفحه فهرست : چکیده تعهد وكالت موكل وكيل وكيل در توكيل وكيل تسخيري اقسام تعهدات اصلي وكيل تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل تعهد وكيل به انجام مورد وكالت وكيل معاضدتي لوازم و مقدمات قانوني و عرفي

دانلود رایگان عنوان : تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل و بلعکسبا فرمت قابل ویرایش wordتعداد صفحات: 24 صفحهفهرست : چکیدهتعهد وكالتموكلوكيلوكيل در توكيلوكيل تسخيرياقسام تعهدات اصلي وكيلتعهدات ناشي از توافق وكيل و موكلتعهد وكيل به انجام مورد وكالتوكيل معاضدتيلوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالتتعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكلتعهد وكيل به رعايت مصلحت موكلتعهد وكيل به حفظ اسرار موكلتعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالتعدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معاملهعدم قدرت وكيل بر تقديم حسابتعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكلانجام مورد وكالت طبق قراردادتکه هایی از متن :با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد). در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد. وكالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني كه حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلكه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وكالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وكيل و موكل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است كه با توكل بر «نعم الوكيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل با محوريت احكام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وكالت است.طرح دعوي در محاكم قضايي مستلزم علم شاكي به كيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي ـ جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا كه اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وكيل نقش ويژه اي دارد. در موارد متعددي ميان وكيل و موكل اختلافاتي پديد مي آيد كه ناشي از عدم شناخت كافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلكه ضروري است.تعاريف1ـ تعهدتعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام كار كسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن» و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد. تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه كه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين كه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار كنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي باشد.»

تعهدات اصلی وكيل در برابر موكل


تعهدات اصلی وكيل


تعهدات وکیل برابر موكل


وكالت


موكل


وكيل


وكيل در توكيل


وكيل تسخيري


اقسام تعهدات


اصلي وكيل


تعهدات ناشي


توافق وكيل و موكل


تعهد وكيل به انجام مورد وكالت


وكيل معاضدتي


لوازم و مقدمات قانوني و
تعهدات


اصلی


وكيل


در


برابر


موكل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه تحقیق نرخ ارز

گیاه شناسی گردو و آفات مهم درختان گردو

پیشینه تحقیق اضطراب امتحان

پیشینه تحقیق نرخ ارز

دانلود پاورپوینت نشانه ظ فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فصل 2 علوم پایه هفتم

دانلود پاورپوینت آشنائی با جوشکاری، روش کار، عیوب جوش و انواع اتصالات جوش